Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYAN METNİ


Thorne Bilişim Inc. (“Thorne Bilişim”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan ve kişisel verilerimin hangi usul ve esaslarda işleneceğini, muhafaza edileceğini ve aktarılacağını gösteren Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu çerçevede;

Thorne Bilişim ile paylaştığım kişisel verilerimin; Thorne Bilişim tarafından toplanmasına, muhafaza edilmesine, Thorne Bilişim’in ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, Thorne Bilişim tarafından ve Thorne Bilişim aracılığıyla yapılan işlemlerin ve operasyonların kesintisiz bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla Thorne Bilişim’in depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği aldığı sunuculara, programlara, bulut bilişim şirketlerine ve elektronik ortamlara ve Thorne Bilişim’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı yurt dışındaki iş ortaklarına ve onların hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına Kanun kapsamında açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.